Esthetisch

Door de integrale aanpak van GA worden alle installatieleidingen geïntegreerd in de Metal Stud systemen. Hierdoor lopen geen zichtbare leidingen meer over wanden en plafonds.

Daarnaast zijn alle afgifte-elementen voor warmte, zoals radiatoren, niet meer nodig door toepassing van ActiveWarmth. Dit bespaart storende elementen in het interieur en levert veel extra indelingsvrijheid op voor de bewoner. De bewoner krijgt na de renovatie een volledig nieuwe (binnen)woning.

Monitoring en internet of things

Monitorings- en IOT-oplossingen zijn onderdeel van ActiveWarmth. Ontwikkelingen op het gebied van IOT gaan snel en geven producten meerwaarde en onderscheidend vermogen. Ze zijn ook noodzakelijk voor het waarborgen of aantonen van werking en prestaties van systeemonderdelen. Monitorings- en IOT-oplossingen worden daarmee ook in de toekomst belangrijke onderdelen van oplossingen; enerzijds voor gebruikers wat betreft bedieningsgemak en anderzijds voor het leveren van (prestatie-)garanties.

Energieverbruik

Voor inzicht in het gebruik van het ActiveWarmth All Electric renovatieconcept hebben we de referentiewoning Tolhuis gemonitord. De nadruk lag hierbij op de ervaring van de bewoners en het energieverbruik van de woning. Tijdens de monitoringfase in het stookseizoen 2015/2016 zijn verschillende metingen verricht en is de bewoners gevraagd naar de beleving van comfort op thermisch, akoestisch en visueel gebied. Ook energieverbruik en -kosten zijn in kaart gebracht. 

De metingen en monitoring leverden belangrijke inzichten op waarmee comfort en energieverbruik in samenhang zijn geoptimaliseerd.