Het slimme ActiveWarmth verwarmingssysteem verwarmt alléén waar de bewoner zich bevindt in het huis. Daarmee zorg je dat je kamers die je niet gebruikt dus ook niet verwarmt. En zo wordt enorm veel energie bespaard!

Nieuwe manier van verwarmen anno nu

Het ActiveWarmth verwarmingssysteem is onzichtbaar verwerkt in de wanden. Dankzij een sensor in de ruimte weet het systeem wanneer de ruimte opgewarmd moet worden en wanneer niet. De warmte van ActiveWarmth wordt egaal uitgestraald over de ruimte. Deze warmte is zeer comfortabel, doordat het systeem werkt op basis van lage temperatuurverwarming. De sensor en manier van verwarmen resulteren in een snelle manier van verwarmen waarmee lange opwarmtijden verleden tijd zijn.

Eigenschappen

  • Verwarmt alleen waar nodig
  • Doorboorbaar zonder functieverlies
  • Stralingsverwarmingssysteem voor hoog comfortniveau
  • Intelligente thermostaat voor minimalisatie van energieverbruik
  • All-electric: voor een gasloze woning

Hoe werkt ActiveWarmth?

Traditioneel wordt een verwarmingssysteem geregeld op basis van luchttemperatuur. Luchttemperatuur is slechts een van de factoren die bepalend zijn voor de comfortbeleving. Luchtsnelheid en warmtestraling hebben ook invloed op hoe warm en comfortabel iemand een ruimte ervaart.

ActiveWarmth maakt gebruik van warmtestraling. Dit zorgt ervoor dat de luchttemperatuur niet direct verhoogd wordt en de lucht niet uitdroogt. De luchtsnelheid blijft onveranderd, waardoor de ruimte comfortabel aanvoelt.