Bekijk de video

Het platform GA biedt alle disciplines om renovatie-oplossingen te adviseren, realiseren en garanderen. Het GA-proces dat wij met de opdrachtgever doorlopen omvat 4 stappen:
Advisering
Adviseren
Wij gaan met u om de tafel om het ambitieniveau op het gebied van energie, comfort en uitgangssituatie te definiëren.
Engineering
Engineeren
Tijdens de engineeringfase werken we alle technische en bouwkundige details uit om een indicatieve Total Cost of Ownership (TCO) en propositieprijs te vormen.
Monteren en installeren
Installeren
Tijdens de bouwfase voeren we de gekozen maatregelen uit: de thermische isolatie aanbrengen, de moderne installaties inbrengen en het ActiveWarmth systeem volledig integreren in de nieuwe (voorzet)wanden.
Garanderen
Garanderen
In de laatste fase van GA worden de prestatiegaranties ingericht. Hieronder vallen bijvoorbeeld de productgaranties, de juiste monitoring, onderhoud, service en een bijbehorende exploitatie-overeenkomst.

met de nieuwste en slimste duurzame technieken
ActiveWarmth verwarmingssysteem
ActiveWarmth
Het slimme ActiveWarmth verwarmingssysteem verwarmt alléén waar de bewoner zich in het huis bevindt. De kamers die niet worden gebruikt worden dus ook niet verwarmd. Zo wordt enorm veel energie bespaard!
Thermische isolatie
Thermische isolatie
Energiebesparing begint met het minimaliseren van energieverlies. We starten met thermische isolatie van de buitenschil (gevel, dak, glas en kozijnen).
Moderne installaties
Moderne installaties
Moderne installaties voor ventilatie, tapwater, energie-opwekking en leidingwerk zorgen voor een zuinig huis zonder gas. Ook wordt er additionele geluidsisolatie bewerkstelligd.

Partners

Een goede integrale aanpak is alleen mogelijk als er een optimale samenwerking is tussen partijen. GA bestaat daarom uit meerdere gerenommeerde partners die met elkaar samenwerken om projecten te laten slagen.