Voor inzicht in het gebruik van het ActiveWarmth All Electric renovatieconcept hebben we de referentiewoning Tolhuis gemonitord. De nadruk lag hierbij op de ervaring van de bewoners en het energieverbruik van de woning. Tijdens de monitoringfase in het stookseizoen 2015/2016 zijn verschillende metingen verricht en is de bewoners gevraagd naar de beleving van comfort op thermisch, akoestisch en visueel gebied. Ook energieverbruik en –kosten zijn in kaart gebracht. 

De metingen en monitoring leverden belangrijke inzichten op waarmee comfort en energieverbruik in samenhang zijn geoptimaliseerd.

Nieuwsbrief

blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen