Total Cost of Ownership

Belangrijk voor de totale exploitatieduur is dat het GA-concept gunstig is voor de TCO. GA zorgt voor lagere onderhouds- en vervangingskosten en is minder afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs.

Door het ontbreken van onderhoud aan het afgiftesysteem zorgt het ActiveWarmth verwarmingssysteem voor een gunstig effect op de onderhoudskosten als geheel.

Per project wordt gekozen voor het uitwerken van verschillende scenario’s over een periode van 10, 25 of 40 jaar. De ervaring leert dat we met de TCO-aanpak een overkoepelende visie op de totale levenscyclus van een woning hebben. Hiermee kunnen we de concurrentie aan met andere systemen en concepten.

Nieuwsbrief

blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen